Kicki Segert

People & Providing Manager – Search & Rekrytering HR

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på PeopleProvide?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@peopleprovide.se